Centrum pasivního domu

Mezinárodní konference

PASIVNÍ DOMY 2006

18. – 19. října 2006 v Brně

Pasivní dům, o.p.s.
Úvod
Program konference
Hodnocení konference
Doprovodná výstava
Exkurze
Místo konání
Partneři
Kontakt
Minulý ročník
www.pasivnidomy.cz
Deutsch
Bad Häring
Bad Häring
Holzbau Höck GmbH
Architekten bmf, DI Brigitte Fink

Aktuálně:

Pasivní domy jsou aktuálním trendem v evropském stavebnictví. Po nesmělých začátcích v Česku a na Slovensku dochází i zde k jejich dynamickému rozvoji.

Pasivní domy potřebují pouze velmi málo energie na vytápění, přibližně jednu desetinu ve srovnání s běžnými domy. Poznatky a zkušenosti s pasivními domy lze s úspěchem využít i při rekonstrukci stávajících staveb, a takto zvýšit komfort a hodnotu staveb a současně výrazně ušetřit za vytápění.

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2006 přinese nejnovější informace o vývoji a dění na poli pasivních domů. Stejně jako během prvního ročníku zazní celá řada zajímavých přednášek od zahraničních odborníků včetně experta z německého Passivhaus Institutu, a zároveň přinese informace o nejnovějších českých projektech. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost seznámí s aktuální nabídkou na trhu.

Setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů během konference přispěje k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech.

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

  • architektonická a technická řešení pasivních domů, zkušenosti z navrhování a výstavby
  • rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu
  • inovativní výrobky a technická řešení vhodná pro pasivní domy
  • kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě
  • pasivní stavby občanského vybavení (zejména administrativní budovy, školy, ubytovací zařízení)
  • výpočtové metody a modely
  • ekonomické hledisko výstavby pasivních domů, financování a veřejné podpory výstavby
  • legislativa, předpisy, normy
Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny.